Tag: ร้านขายของเล่นเด็ก

ร้านขายของเล่นเด็ก

ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากซื้อร้านของเล่นที่มาจากร้านที่ไม่น่าเชื่อถือข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากซื้อร้านของเล่นที่มาจากร้านที่ไม่น่าเชื่อถือ

โดยปกติแล้ว การเลนของเล่นนั้นถือเป็นอีกหนึ่งในความสุข ของเด็ก ๆ อย่างแน่นอน โดยของเล่นนั้นเราก็ต้องซื้อจาก ร้านขายของเล่นเด็ก กันใช่ไหมครับ ? ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากซื้อร้านของเล่นที่มาจากร้านที่ไม่น่าเชื่อถือ  โดยอาจจะมีทั้งอันตรายและไม่มีอันตรายนะครับ มาลองดูกันดีกว่าครับ ว่าจะมีเรื่องออะไรบ้างที่ต้องระวัง   ไม่ได้รับของเล่นจากการสั่งสินค้าออนไลน์เลย  อย่างแรกเลยนั้นคือการที่เราเลือกร้านขายของเล่นเด็ก ที่มาจากร้านค้าออนไลน์ โดยเราไม่ได้เช็คคุณภาพ หรือ ความน่าเชื่อถือของร้านเลยว่าน่าเชื่อถือพอหรือไม่ ทำให้การสั่งของเล่นออนไลน์นั้นเราจะต้องโอนเงินล่วงหน้าไปก่อน ซึ่งบางทีร้านนั้นอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพที่ปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนโอนเงินไปก็ได้นะครับ ดังนั้นเราต้องเช็คความปลอดภัยและมาตรฐานของเว็บไซต์ที่ต้องการจะสั่งของเล่นก่อนนะครับ   สินค้าที่ได้รับไม่มีมาตรฐาน   อีกหนึ่งข้อที่ต้องระวังไว้เลยนั้นคือ ในเรื่องของสินค้าที่ได้รับอาจจะไม่มีมาตรฐานเอาได้นะครับ ดังนั้นอีกหนึ่งข้อควรระวังนั้นเราควรเลือกร้านที่มีมาตรฐานนตัวสินค้าที่ดี และ มีมาตรฐานนะครับ เพราะว่าบางทีเราอาจจะได้รับสินค้ามาและพังเลยก็ได้ หรือ เราอาจจะได้รับสินค้าที่เล่นได้แค่แปปเดียวก็พังแล้วก็ได้นะครับ   สินค้าไม่มีการรับประกัน   อีกหนึ่งข้อควรระวังนั้นคือในเรื่องของสินค้าทีควรจะมีการรับประกันด้วยเช่นกัน อย่างเช่น